ESMB has entered archive mode. All posts and threads that were available to the general public are still readable. The board is still searchable. 

Thank you all for your participation and readership over the last 12 years.

If you want to join in the conversation, please join the new ESMB Redux at www.exscn2.net.Police Raid Church of Scientology in Turin, Italy

Discussion in 'Legal and Government Actions Involving Scientology' started by mnql1, May 20, 2010.

View Users: View Users
 1. Alanzo

  Alanzo Bardo Tulpa

  Ooo-ooo.

  See?

  Maybe Italy is more suppressive than Australia.
   
 2. mnql1

  mnql1 Patron Meritorious

  Interview with Luca Poma, May 22, 2010

  Translation of an interview with journalist Luca Poma, from the Affaritaliani.it website, May 22, 2010.

  Scientology/" Ecco come funziona la Chiesa". L'intervista di Affari a Luca Poma - Affaritaliani.it

  [​IMG]

   
  Last edited: May 24, 2010
 3. ElenaP

  ElenaP Patron

  Here is something in Macedonian http://vistina.wordpress.com/2010/05/23/policiska-racija-na-skientoloskata-crkva-vo-torino-italija/

  Рација на Скиентолошкото седиште во Торино: Откриена тајна архива со информации за секс, здравје, и политика

  Police raid of Scientology org in Turin, Italy

  20 мај 2010

  Скиентологијата е под истрага од страна на канцеларијата на обвинителот во Торино. Опремени со судски нналог, мобилната полиција спроведе рација во седиштето на верска организација во Торино. Според извештајот од Ла Стампа, иследниците ги барале личните досиеја направени за членовите, како и за непријателите на Скиентологијата.

  За девет часа, полицијата ги пребаруваше канцелариите лоцирани на Виа Берсецио. Во подрумот, скриени зад заклучена врата, инспекторите ги пронашле тајните архиви со датотеки на судии, полицајци, новинари и роднини на поранешни следбеници.

  Нивната содржина сега се испитува од страна на судството, но дневниот весник на Торино објави дека датотеките се преполн со чувствителни информации за сексот, здравствената состојба и политиката. Листови А4 формат полни со чудни акроними и разбирливи само за свештениците од култот, кои ги заведуваат на овие страници резултатите од е-метар сесиите, специјално распрашување кое наводно и овозможува на Скиентологијата да ја разбере духовната состојба на пациентите.

  Сомневањето за кривично дело се однесува на повреда на стандардите за ракување со чувствителните податоци.
  Извор: Газета Ди Парма

  Во продолжение е дадено во кратки црти е интервјуто со поранешниот скиентолог кој работел 8 години во Торино Скиентолошката црква.
  Извор:
  Прв дел од интервју http://www.dimarzio.it/srs/modules/mydownloads/cache/files/63394287721386634236453733932777-scientology_52.pdf

  Втор дел од интервју http://www.dimarzio.it/srs/modules/mydownloads/cache/files/49847739617672182187698355943236-scientology_53.pdf

  По неговото заминување, поранешниот скиентолог доби закани дека негоивите тајна и злосторства ќе бидат откриени. Ова би било непријатно, но повредил многу луѓе, лоши работи, и има спомени кои постојано го разбуди ноќе.

  На ex-скиентологот има околу 50 години.

  Еx-скиентологот објаснува дека COS (скиентолошката црква) има фајлови со интимни признанија направени за многу луѓе, како и тајните фајлови на непријателите Скиентологијата. Вториот тип на фајлов веројатно се чуваат во домовите на лицата соучесници.

  Примери на непријателите, за кои има COS датотеки се поранешен спикер на парламентот Лучијано Виоланте , д-р Луиџи Сиоти, судијата Милан, и еден татко кој се обидува да ја ослободи неговата ќерка од Скиентологијата. Истражниот метод е да се најдат злосторствата на лицето и да се најдат непријателите на лицето. Во некои случаи, се користени платени приватни истражители.

  Еx-скиентологот дава пример на еден човек кој бил уценуван со добивањето на анонимно писмо со неговите лични информации, вклучувајќи го и фактот дека тој уживал да носи женска облека.

  Вториот тип на фајлови: Во организација Торино најмалку 20 години наназад се чуваат истите, и имаат речиси 20.000 папки, некои од лицата кои само купиле една книга. Досиејата чувани под клуч се однесуваат на персоналот, на лицата кои биле предмет на истрага , како и на “специјални операции”.

  Лучијано Виоланте се смета за непријател затоа што тој јавно ја нападнал Скиентологијата. А лажен новинар бил испратен да го интервјуира и било направено досие за изјавеното.

  Луиџи Сиотие “бил истражуван”, бидејќи тој јавно го критикувал Нарконон.

  Сите информации составена од Торино COS се преведени и предадени во седиштето на скиентолошката црква во САД.

  Еx-скиентологот спомнува жена- судија, родена во Торино, кој работи за канцеларија на обвинителот на Милан. Истрагата за нејзиното потекло вклучила наоѓање на нејзината дипломска теза, интервјуирање на нејзините непријатели, проучување на договори ко ги има дадено, и многу интересни работи биле пронајдени.

  Датотеките најчесто се користат само за да се обезбеди знаење за луѓето, но информацијата е понекогаш објавена во печат или на интернет. Целта е да се убеди непријателот да се држи настрана.

  Едно лице беше одговорно за составувањето на датотеки и ова лице исто така беше одговорен за опоравување на луѓе кои ја напуштиле скиентологијата.

  Околу 700 лица се во Торино организацијата. Вработените во просек работат 3 или 4 години.

  Приходите на Торино оргот (организацијата) се приближно 35.000 € неделно во просек, околу еден милион евра годишно.

  Запрашан зошто проговорува за ова, поранешниот скиентолог одговори: “Бидејќи се срамам од она што бев и правев.”

  Запрашан дали тој се плаши, поранешниот скиентолог одговори дека тој се плаши повеќе од американските скиентолози отколку од италијанските бидејќи таму се случуваат мистериозни смртни случаи поврзани со скиентологијата.
   
 4. mnql1

  mnql1 Patron Meritorious

  La Stampa, May 20, 2010

  Translation of an Italian article in La Stampa, May 20, 2010. Thanks to the Allarme Scientology website, which has the text of the articles that are otherwise available only by subscription to La Stampa.

  http://xenu.com-it.net/txt/torino_2010.htm#a4

  Former speaker of Parliament Luciano Violante and Father Luigi Ciotti are two of the names that have been mentioned as enemies of the Turin Church of Scientology.

  [​IMG]
   
 5. mnql1

  mnql1 Patron Meritorious

  "Scientology's List" by Tommaso Cerno, L'Espresso, June 3, 2010 issue

  Translation of an article from the June 3 issue of the Italian newsmagazine L'Espresso:

  http://espresso.repubblica.it/dettaglio/scientologys-list/2128161/8

  [​IMG]
   
  Last edited: Jun 5, 2010
 6. Hubbard 007
  lol
   
 7. Alanzo

  Alanzo Bardo Tulpa

  Last edited: Jun 5, 2010
 8. pebbles

  pebbles Patron with Honors

  Nice.

  :) Thank you mnq.
   
 9. AnonKat

  AnonKat Crusader

 10. mnql1

  mnql1 Patron Meritorious

  Update on the outcome of the Turin raid posted by Luca Poma on January 6, 2012 on a WWP thread:
   
 11. mnql1

  mnql1 Patron Meritorious

  Translation of an Italian article posted on January 10, 2012 on various websites:
  Il gip di Torino: “I dossier di Scientology non ledono la privacy”